مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت سودهای غیر منتظره

مطالب دیگر:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آلکسی تایما (فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه کاری کارکنان(فصل دوم روانشناسی)مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی وام و تسهیلات بانکی (فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصور از خود یا خودپنداره(فصل دوم پایان نامه)مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر از بدن و تن(فصل دوم پایان نامه)مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گرامبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های مغزی رفتاری(فصل دوم پایان نامه)مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت گردشگری و جهانگردی (فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه تحقیق عقب ماندگی ذهنی(فصل دوم پایان نامه)مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی و سودآوری (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصه گویی(فصل دوم پایان نامه)مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی(فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشارکت در تصمیم گیری(فصل دوم )مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم و تعاریف مدیریت تغییر سازمانی (فصل دوم)مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های خودناتوان سازی تحصیلی(فصل 2)مبانی نظری و پیشینه تحقیق نیاز سنجی آموزشی (فصل 2)مبانی نظری و پیشینه تحقیق همبستگی خانواده (فصل 2 پایان نامه)مبانی نظری و پیشینه نظری خلاقیت شغلی کارکنان (فصل دوم پایان نامه)مبانی نظری و پیشینه نظری رضایتمندی زناشویی(فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت سودهای غیر منتظره
دارای 31 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1 مقدمه
2-2 مدیریت سودهای غیر منتظره
2-2-1 انگیزه‏های مدیریت سودهای غیر منتظره
2-2-2 مکانیزم‏های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی
2-2-2-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری
2-2-2-2 مدیریت سود واقعی
2-2-2-3 مدیریت پیش‏بینی‏ها (انتظارات)
2-2-2-4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی
2-3 مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره
2-4 ترازنامه متورم
2-5 پیشینه تحقیق
2-5-1 پیشینه تحقیقات: خارجی
2-5-2 پیشینه تحقیق: داخلی
2-6 خلاصه و نتیجه‏ گیری: تبیین نظری فرضیه‏ها 37

2-1 مقدمه

در این فصل به تشریح مبانی نظری و پیشینه تحقیق خواهیم پرداخت. منظور از مبانی نظری، نظریه‏ها و فرضیه‏هایی است که تبیین رابطه بین دو پدیده به صورت منطقی را فراهم می‏آورد. پیشینه تحقیق نیز شواهد تجربی و واقعی در حمایت از این روابط استدلال شده نظری را ممکن می‏سازد.

به منظور ایجاد ساختاری منطقی از قضایا و مفاهیم تئوریک در خصوص تبیین رابطه بین ترازنامه متورم و مدیریت سود واقعی و مدیریت پیش‏بینی سود، مطالب به ترتیب زیر ارائه و تشریح شده‏است: در نخستین بخش، دلایل و انگیزه‏های اصلی مدیریت برای پرداختن به اقداماتی مانند مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود واقعی و مدیریت پیش‏بینی‏های سود تشریح شده‏است. در بخش بعدی این فصل سه روشی که مدیران برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی بکار میگیرند به صورت مفصل تشریح شده‏است. پس از آن، چگونگی و ترتیب بکارگیری این روش‏ها توضیح داده شده‏است.

در بخش بعدی، مفهوم بیش نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی (ترازنامه متورم) و دلایل ایجاد این پدیده تبیین گردیده‏است. سپس پیشینه تحقیقات تجربی در این حوزه، در دو بخش پیشینه تحقیقات داخلی و پیشینه تحقیقات خارجی ارائه شده‏است. در نهایت و در بخش آخر این فصل، ضمن بکارگیری مفاهیم، نظریه‏ ها و نتایج تحقیقات پیشین، فرضیه‏های تحقیق، تبیین گردیده‏ اند.

2-2 مدیریت سودهای غیر منتظره
2-2-1 انگیزه‏ های مدیریت سودهای غیر منتظره

سود غیر منتظره هنگامی به وجود می‏آید که سود فصلی یا سالانه شرکت متفاوت (بالاتر یا پایین‏تر) از پیش‏بینی‏های رسمی مدیریت یا تحلیل‏گران باشد. همچنین در زمانی که انتظارات ضمنی (تلویحی) سرمایه‏ گذاران در خصوص سود، با مبلغ گزارش شده توسط شرکت، متفاوت باشد نیز سود غیر منتظره به وجود می‏آید. معمولاً انتظارات سرمایه‏گ ذاران و پیش‏بینی ‏های مدیران و تحلیل‏گران مالی بر مبنای تجربیات آنان قرار دارد که این تجربیات در سودهای فصول و سال‏های گذشته، شرایط کنونی بازار و وضعیت اقتصادی، ریشه دارد (براون، 1997).

مدیران انگیزه‏ های بسیار قوی‏ای برای اجتناب از سود غیر منتظره منفی دارند. زیرا معمولاً می‏توان واکنش منفی بازار را در زمان وجود سودهای غیر منتظره منفی مشاهده کرد (براون، 2001). همچنین تحقیقات انجام شده توسط بارتو و همکاران (2002) و لوپز و ریس (2001) نشان می‏دهد در مقایسه با شرکت‏هایی که سود غیر منتظره منفی را تجربه کرده‏اند، شرکت ‏هایی که توانسته ‏اند سود پیش‏بینی شده را محقق سازند، در زمان اعلام سود به بازده بسیار بالاتری دست یابند.