مبانی نظری و پیشینه پژوهش نوسانات بازار سهام

مطالب دیگر:
📗پاورپوینت مدل سازي نحوه تصميم گيري انسان با استفاده از پيش بيني مبتني بر مدل و فرآيند تصميم گيري📗پاورپوینت مدل BCG📗پاورپوینت مدار كنترل خط تلفن پنج كاناله📗جزوه مجموعه تست (آمار) رشته حسابداری📗جزوه تئوري حسابداري رشته حسابداری📗پاورپوینت اصلاح نظام هاي مديريتي📗پاورپوینت افتادگي شانه و روش هاي درمان آن با ورزش📗جزوه مجموعه تست سؤالات آزمون ششم حسابداری مالی📗جزوه بیوشیمی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام (بخش اول)📗جزوه بیوشیمی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام (بخش دوم)📗جزوه فیزیولوژي دام رشته دامپروری گرایش تغذیه دام📗جزوه تغذیه دام و طیور رشته دامپروری گرایش تغذیه دام📗پاورپوینت پرورش درختان📗جزوه مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام📗جزوه زبان تخصصی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام📗پاورپوینت نشانه شناسي📗پاورپوینت حاکمیت بالینی📗جزوه ﺗﺎرﯾﺦ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮان رشته حقوق📗جزوه نظریه های روابط بین الملل رشته حقوق📗پاورپوینت بحران در مدیریت دولتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نوسانات بازار سهام
دارای 65 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1 بخش اول : مبانی نظری
2-1-1 مقدمه
2-1-2 نوسانات بازار سهام
2-1-3 مدل سازی نوسان
2-1-4 مفاهیم اولیه اندازه گیری نوسان
2-1-5 مدلهای ساده
2-1-5-1 گام تصادفی
2-1-5-2 میانگین تاریخی
2-1-5-3 میانگین متحرک ساده
2-1-5-4 هموارسازی نمایی
3-1-5-5 مدل میانگین وزنی متحرک نمایی (EWMA)
2-1-5-6 روش هموارسازی نمایی متغیر
2-1-6 سایر مدلها
2-1-6-1 نوسانات تصادفی
2-1-6-2 نوسان ضمنی
2-1-7 ویژگی های آماری بازده سهام
2-1-7-1 دنباله بزرگ
2-1-7-2 نوسان خوشه ای
2-1-7-3 اثر اهرمی
2-1-7-4 دوره های غیرتجاری
2-1-7-5 رویدادهای قابل پیش بینی
2-1-7-6 نوسان و همبستگی سریالی
2-1-7-7 جهت حرکت در نوسانات
2-1-7-8 متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان
2-1-9 عملکرد شرکت
2-2 بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1 پیشینه تحقیق درباره نوسانات
2-2-1-1 پژوهش های خارجی
2-2-1-2 مطالعات داخل ایران
2-2-2 پیشینه پژوهش درباره عملکرد
2-2-2-1 پیشینه مربوط به تحقیقات خارجی
2-2-2-2 پیشینه پژوهش در ایران
2-3 مدل مفهومی
2-4 جمع بندی و نتیجه گیری

2-1 بخش اول : مبانی نظری
2-1-1 مقدمه

با توجه به هدف پژوهش حاضر که در فصل قبل به آن اشاره شد ( بررسی تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها)˓ در این فصل˓ ابتدا به تعریف و توضیح نوسانات بازار و بررسی چند پژوهش انجام گرفته در این زمینه پرداخته و بحث با مدلسازی نوسانات و ویژگی های آماری بازده سهام (به عنوان معیاری برای نوسانات بازار سهام)˓ ادامه یافته و در نهایت مهمترین پژوهش های داخلی و خارجی انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش ارائه می شود و با تبیین یک مدل مفهومی و نتیجه گیری این فصل به اتمام خواهد رسید.

2-1-2 نوسانات بازار سهام

نوسانات بازار سهام موضوع مطالعات زیادی در طی چند دهه اخیر بوده است. انگیزه اصلی برای این علاقه بعد از سقوط بازار سهام در سال 1987 آغاز شد جایی که برای مثال شاخص S&P با کاهشی 20.4 درصدی از 282.70 به 224.84 رسید و میانگین داو-جونز نیز در یک روز 508 درجه کاهش یافت. اصطلاح نوسانات بازار سهام به افزایش یا کاهش سریع در قیمت در یک دوره کوتاه (از روزی به روز دیگر با از هفته ای به هفته ای دیگر) اشاره دارد. یک تعریف کامل از نوسان در زمینه اقتصادی توسط اندرسن و همکاران (2005) ارائه شد: نوسان در اقتصاد اندکی تفصیلی تر مورد استفاده قرار می گیرد تا تغییرپذیری جزء متغیر تصادفی (غیر قابل پیش بینی) یک سری زمانی را بدون یک معیار ضمنی مشخص توصیف کند. اصطلاحاتی مثل نوسان ضمنی از قیمتهای اختیاری بر این مجموعه اصطلاحات و تعاریف تکیه دارد. این پدیده موضوعی جدید نیست چرا که در طول دوران جنگها˓ بازار سهام˓ بازار مربوط به کالاها˓ بازار های اوراق قرضه و بازارهای مبادله ارز تغییرات سریعی ثبت شده است.

در مقاله ای که توسط کران (1991) ارائه شد چندین مساله مورد مطالعه قرار گرفته است: در نهایت چه عاملی˓ مسبب این تغییرات روزانه در قیمتهاست؟ آیا ما می توانیم منبع تغییرات را به یک شکل منطقی به شوکهای پایه ای موثر بر اقتصاد ردیابی کنیم؟ آیا تغییرات قیمتها منجر به تغییرات در نظرها یا روانشناسی (مثل تغییرات در اطمینان˓ اشتیاق و...) میشود؟ علاوه بر آن اقتصاددانها و دیگر صاحبنظران درباره فرضیه بازار کارا و نوسان نگران هستند. آیا آزمونهای مربوط به نوسان کارایی را رد مینماید؟ آنطور که شیلر (1989) و کران (1991) ذکر کردند آزمونهای مربوط به نوسان اینطور ادعا نمی کنند که بازارها کارا نیستند. آزمونهای نوسان در حقیقت فقط آزمون هایی مشخص مربوط به مدلهای نرخ - تنزیل می باشند و آنها معادل با آزمونهای های بازده – پیش بینی مرسوم هستند.

تعریف عوامل موثر بر نوسانات بازار های مالی بر طبق نظر شیلر (1988) سخت به نظر می رسد. چرا که اقتصاد دانها و دیگر محققان˓ تئوری اثبات شده ای از نوسانات مالی ندارند. تئوری های موجود اغلب متقاعد کننده نیستند. یک تعبیر از نوسانات بازار سهام که توسط شیلر ارائه شد روانشناسی بازار است. سرمایه گذاران در اکثر مواقع نسبت به یکدیگر واکنش نشان می دهند تا رویدادها و این پروسه می تواند منجر به نوسانات بزرگی در بازار شود. او با بررسی خود ادعا کرد که روانشناسی بازار یک عامل کلیدی در زمینه سقوط بازار سهام در سال 1987 بوده است. میشکین (1988) با شیلر موافق است که تعریف نوسانات بازار سهام کاری دشوار است و با وجود اینکه با نتایج بررسی او به طور کامل موافق نیست اما معتقد است عوامل بنیادی اقتصادی ممکن است نقشی در سقوط بازار سهام در سال 1987 ایفا نموده باشند.