تحقیق درباره کشور آلمان

مطالب دیگر:
درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی رنگ های نوردرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی زمین لرزهدرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی زمین ناآرامدرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ساختمان مواددرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچهادرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ماشین چیست؟درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ماشین هادرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی مواد تغییر میکننددرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی نور و رنگ و چشمه های نوردرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس مبارزه پنهاندرس پژوهی فارسی اول ابتدایی نشانه ی (خ)درس پژوهی آموزش قران درس حروف والیدرس پژوهی ریاضی پایه اول آموزش عدد8درس پژوهی قران پایه اول ابتدایی مصوت کشیده او و ایدرس پژوهی پایه اول دبستان زمین خانه سنگی مادرس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1تا10سوره انبیادرس پژوهی پایه اول دبستان سوره فلقدرس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدیددرس پژوهی پایه ی چهارم دبستان سوره اعلی

دانلود تحقیق درباره کشور آلمان
تعداد صفحات:4
نوع فایل: word (قابل ویرایش)

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::

جمهوري فدرال آلمان در اروپاي مركزي قرار دارد و از پرجمعيت ترين كشورهاي اروپايي به شمار مي رود. يهوديان اين كشور در اواخر قرن 14 ميلادي در مناطق خاص خود به نام «گتو» سكونت داشتند. آنها به عنوان يك گروه اقليت در موارد مختلفي از جمله حقوق خانواده، ميزان پرداخت ماليات، نوع لباس و محل سكونت تابع قوانين خاصي بودند.
حتي اشتغال به بعضي حرفه ها براي آنها مجاز نبود. بعضي از آنها با پرداخت مبالغ هنگفت تحت حفاظت و حمايت امپراطور وقت قرار مي گرفتند و عده اي نيز با داشتن برگه هايي تحت عنوان «نامه هاي حفاظتي» يا (امان نامه) از هر خطري مصون بودند. قشر ديگري از يهوديان به واسطه فعاليت در دربار و عهده دار بودن مديريت مالي مملكت از مصونيت بهره مي بردند.
طي جنگ هاي صليبي، ستيز و مخالفت با يهوديان ابتدا از منطقه راين – آلمان آغاز شد و سپس با شدت بيشتري به ديگر نقاط كشانده شد. در اواخر قرن هجدهم با وضع قوانيني در مورد برابري حقوق شهروندان يهودي در امريكا و فرانسه، يهوديان آلمان و اكثر كشورهاي اروپايي نيز از اين تساوي حقوق بهره مند شدند.